Có 1 kết quả:

yī mǎ dāng xiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

to take the lead