Có 1 kết quả:

yī lín bàn zhuǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. one scale and half a claw (idiom); only odd bits and pieces