Có 1 kết quả:

yī dǎng zhuān zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

one party dictatorship