Có 1 kết quả:

yī gǔ zuò qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

in a spurt of energy