Có 1 kết quả:

dīng dīng chǎo miàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

chopped fried noodles