Có 1 kết quả:

dīng nèi zhǐ

1/1

dīng nèi zhǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

butyrolactone