Có 1 kết quả:

dīng nèi zhǐ

1/1

dīng nèi zhǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

butyrolactone