Có 1 kết quả:

Dīng jiā nú

1/1

Dīng jiā nú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Terengganu, northeast state of mainland Malaysia