Có 1 kết quả:

dīng zì

1/1

dīng zì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

T-shaped