Có 1 kết quả:

dīng zì kù

1/1

dīng zì kù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

thong (underwear)