Có 1 kết quả:

dīng zì gǎo

1/1

dīng zì gǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hammer pick