Có 1 kết quả:

dīng níng

1/1

dīng níng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 叮嚀|叮咛[ding1 ning2]