Có 1 kết quả:

dīng diǎn

1/1

dīng diǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tiny bit