Có 1 kết quả:

dīng xī

1/1

dīng xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

butene or butylene C4H8