Có 1 kết quả:

dīng gǔ niú pái

1/1

dīng gǔ niú pái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

T-bone steak