Có 1 kết quả:

dīng diāo

1/1

dīng diāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tench