Có 1 kết quả:

qī shàng bā luò

1/1

qī shàng bā luò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 七上八下[qi1 shang4 ba1 xia4]