Có 1 kết quả:

qī fēn shú

1/1

qī fēn shú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

medium well (of steak)