Có 1 kết quả:

Qī tái hé shì

1/1

Qī tái hé shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Qitaihe prefecture level city, Heilongjiang province