Có 1 kết quả:

Qī xǐ

1/1

Qī xǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) 7 Up (soft drink)
(2) Hedy Holding Co., PRC computer manufacturer