Có 1 kết quả:

qī qiǎo bǎn

1/1

qī qiǎo bǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tangram (traditional Chinese block puzzle)