Có 1 kết quả:

qī xián qín

1/1

qī xián qín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

guqin or seven-stringed zither

Một số bài thơ có sử dụng