Có 1 kết quả:

qī niǔ bā wāi

1/1

qī niǔ bā wāi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) misshapen
(2) crooked
(3) uneven (idiom)