Có 1 kết quả:

qī fāng

1/1

qī fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(Chinese medicine) the seven kinds of prescriptions 大方, 小方, 缓方, 急方, 奇方, 偶方 and 重方 or 复方