Có 1 kết quả:

qī rì rè ㄑㄧ ㄖˋ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

leptospirosis