Có 1 kết quả:

qī rì rè

1/1

qī rì rè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

leptospirosis