Có 1 kết quả:

Qī xīng

1/1

Qī xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Qixing district of Guilin city 桂林市[Gui4 lin2 shi4], Guangxi

Một số bài thơ có sử dụng