Có 1 kết quả:

Qī xīng qū

1/1

Qī xīng qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Qixing district of Guilin city 桂林市[Gui4 lin2 shi4], Guangxi