Có 1 kết quả:

qī xīng piáo chóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

seven-spotted ladybug (Coccinella septempunctata)