Có 1 kết quả:

qī qiào

1/1

qī qiào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

the seven apertures of the human head: 2 eyes, 2 ears, 2 nostrils, 1 mouth

Một số bài thơ có sử dụng