Có 1 kết quả:

qī jiǎo xíng

1/1

qī jiǎo xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

heptagon