Có 1 kết quả:

qī biān xíng

1/1

qī biān xíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

heptagon