Có 1 kết quả:

qī líng bā suì

1/1

qī líng bā suì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bits and pieces
(2) scattered fragments