Có 1 kết quả:

qī líng bā luò

1/1

qī líng bā luò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(idiom) everything broken and in disorder