Có 1 kết quả:

wàn rén dí

1/1

wàn rén dí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a match for ten thousand enemies