Có 1 kết quả:

Wàn lì

1/1

Wàn lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

reign name of Ming emperor (1573-1619)