Có 1 kết quả:

Wàn lì ㄨㄢˋ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

reign name of Ming emperor (1573-1619)