Có 1 kết quả:

wàn néng qū chǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

universal bevel (to measure angles)