Có 2 kết quả:

Wàn xiàngwàn xiàng

1/2

Wàn xiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Vientiane, capital of Laos

wàn xiàng

giản thể

Từ điển phổ thông

tất thảy mọi thứ

Từ điển Trung-Anh

every manifestation of nature