Có 1 kết quả:

sān sān liǎng liǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

in twos and threes