Có 1 kết quả:

sān xià wǔ chú èr

1/1

sān xià wǔ chú èr

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) three, set five remove two (abacus rule)
(2) efficiently
(3) quickly and easily