Có 1 kết quả:

sān xià liǎng xià

1/1

Từ điển Trung-Anh

quickly and effortlessly (idiom)