Có 1 kết quả:

sān bù zhān

1/1

sān bù zhān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

air ball (basketball)