Có 1 kết quả:

sān gè chòu pí jiang , shèng guò yī gè Zhū gě Liàng ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄔㄡˋ ㄆㄧˊ ㄕㄥˋ ㄍㄨㄛˋ ㄧ ㄍㄜˋ ㄓㄨ ㄍㄜˇ ㄌㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 三個臭皮匠,賽過一個諸葛亮|三个臭皮匠,赛过一个诸葛亮[san1 ge4 chou4 pi2 jiang5 , sai4 guo4 yi1 ge4 Zhu1 ge3 Liang4]