Có 1 kết quả:

Sān jǐng

1/1

Sān jǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mitsui (Japanese company)