Có 1 kết quả:

sān rén xíng

1/1

sān rén xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(slang) threesome