Có 1 kết quả:

sān lìng wǔ shēn

1/1

sān lìng wǔ shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to order again and again (idiom)