Có 1 kết quả:

sān jiàn tào shì xī zhuāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

three-piece suit