Có 1 kết quả:

sān fú

1/1

sān fú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

three periods forming the hottest periods of summer, from mid-July to mid-August, namely: 初伏 (mid-July), 中伏 (late July to early August), 末伏 (mid-August)

Một số bài thơ có sử dụng