Có 1 kết quả:

sān gè nǚ rén yī gè xū

1/1

Từ điển Trung-Anh

three women makes a crowd