Có 1 kết quả:

sān ge nǚ rén yī tái xì

1/1

Từ điển Trung-Anh

three women are enough for a drama (idiom)