Có 1 kết quả:

sān bèi

1/1

sān bèi

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bộ ba, gấp ba

Từ điển Trung-Anh

triple